Magyar · Română · English

Pagina principală / Admitere / Admitere nivel licenţă /

Procedura de înscriere

Locuri disponibile:

20 locuri fără taxă și 10 locuri cu taxă

Perioada de înscriere:

4-19 iulie 2022 (online)

Taxă de înscriere:

70 RON

Anunțarea rezultatelor:

Marți, 19 iulie 2022 (prin email)

Confirmarea locurilor:

Până în data de 29 iulie 2022

Criterii de admitere:

100% - media generală a examenului de bacalaureat

Pentru înscrierea la admitere sunt necesare următoarele documente scanate, clar lizibile.:

a) diploma de bacalaureat în original și în copie (în cazul în care studentul se înscrie simultan la mai multe facultăţi sau este deja student la o altă specializare) însoţită de o adeverinţă de la instituţia care deţine originalul;

b) adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.;

c) copia certifcatul de naştere;

d) copia buletinului de identitate;

 

2. În cazuri speciale, se mai solicită următoarele:

a) copia certificatului de căsătorie sau altui document care atestă schimbarea numelui;

b) adeverinţa de la instituţia care deţine simultan documentele bacalaureatului în original;

c) diploma care atestă locul I, II sau III obţinute la olimpiade, respectiv cererea adresată conducerii Facultăţii pentru recunoaşterea rezultatelor;

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro