Magyar · Română · English

Pagina principală / Admitere / Admitere nivel licenţă /

Procedura de înscriere

Locuri disponibile:

20 locuri bugetate şi 10 de locuri cu taxă

Perioada de înscriere:

13-21 iulie 2019 (inclusiv sâmbătă și duminică), între orele 9-16

Taxă de înscriere:

70 de lei

Examen de admitere:

Luni, 22 iulie 2019, ora 9,00

Confirmarea locurilor:

29 iulie - 2 august 2019

Criterii de admitere:

50% - media generală a examenului de bacalaureat

50% - nota obţinută la examenul de admitere

Dosarul pentru admiterea la specializările Facultăţii de Ştiinţe şi Arte trebuie să conţină următoarele:

a) formular de înscriere (în limba română sau maghiară) - se poate solicita la sediul admiterii;

b) diploma de bacalaureat în original și în copie (în cazul în care studentul se înscrie simultan la mai multe facultăţi sau este deja student la o altă specializare) însoţită de o adeverinţă de la instituţia care deţine originalul;

c) foaia matricolă, sau dovada acestuia;

d) adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.;

e) 3 fotografii 3 x 4;

f) certifcatul de naştere - original și copie;

g) copia buletinului de identitate;

h) dovada achitării taxei de admitere;

i) dosar plic.

2. În cazuri speciale, se mai solicită următoarele:

a) copia legalizată a certificatului de căsătorie sau altui document care atestă schimbarea numelui;

b) adeverinţa de la instituţia care deţine simultan documentele bacalaureatului în original;

c) originalul sau copia diplomei de licenţă pentru cei care urmează o a doua specializare;

d) diploma care atestă locul I, II sau III obţinute la olimpiade, respectiv cererea adresată conducerii Facultăţii pentru recunoaşterea rezultatelor;

e) documentele necesare pentru a dovedi scutirea de sub plata taxei de admitere.

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro