Magyar · Română · English

Pagina principală / Admitere / Admitere nivel licenţă /

Informaţii generale

Date despre specializare

Domeniul general: Ştiinţe juridice
Domeniul specific: Drept
Specializarea: Drept

Scopul specializării:

Scopul specializării este predarea cunoştinţelor moderne şi practice de drept. Absolventul va cunoaşte domeniile principale ale sistemului de drept român, instituţiile fundamentale ale dreptului, cunoştinţele teoretice şi practice obţinute îi vor conferi competenţele necesare pentru exercitarea activităţii de jurist. Concepţia specializării este inedită, faţă de specializările existente la alte facultăţi de drept, din două puncte de vedere: programul de studiu este unul bilingv, se desfăşoară în limbile română-maghiară, gândită astfel, încât unele discipline (dreptul civil, dreptul penal, drept procesual civil, drept procesual penal) sunt predate în limba română, iar celelalte în maghiară, deoarece pentru o carieră în drept, stăpânirea limbii române şi a terminologiei juridice române la cel mai înalt nivel este indispensabilă. Cunoaşterea terminologiei maghiare oferă însă posibilitatea de a desfăşura activitatea în două limbi oficiale ale Uniunii Europene. Numai astfel pot fi valorificate drepturile lingvistice oferite de normele juridice române. Pe de altă parte, acest program de studio doreşte corelarea teoriei cu practica , elementele din dreptul român cu elementele dreptului comunitar în scopul modernizării învăţământului de drept pe baza experienţelor universitare occidentale. Aprofundarea cunoştinţelor practice, precum şi dezvoltarea competenţelor profesionale vor fi asigurate în cadrul practicii din sfera administraţiei şi a sistemului judiciar. Procesul didactic şi de cercetare caută să valorifice şi tradiţiile învăţământului juridic transilvănean şi clujean.

Discipline fundamentale:

Durata studiilor este de patru ani, adică opt semestre. Disciplinele studiate pot fi împărţite în patru grupe mari: discipline de bază, discipline de drept public, discipline de drept penal şi discipline civilistice (drept civil). Pe lângă disciplinele de drept de bază, studenţii beneficiază de formare în ştiinţe sociale şi limbi moderne. Conform domeniului său de interes, fiecare student poate să se specializeze în una din cele trei direcţii oferite: drept european şi român al afacerilor, drept administrativ român şi european, respectiv drepturi fundamentale, drepturile omului, drept minoritar. Implementarea competenţelor, soluţionarea speţelor, dezvoltarea competenţelor retorice constituie parte organică a specializării. nivelul înalt al formării este asigurat de cadre didactice renumite din ţară şi din străinătate. Seriile relativ mici de 40 persoane asigură o relaţie eficientă, personală între studenţi şi profesori. Baza materială a programului de studiu cuprinde şi o colecţie bogată şi de actualitate de cărţi de specialitate în limbile română, maghiară şi în alte limbiFondul de carte este în continuă completare. La bibliotecă se găsesc reviste de specialtate din România şi din străinătate, Accesul la legislaţia în vigoare este facilitată prin baze de date legislative. Relaţiile internaţionale existente ale catedrei facilitează participarea studenţilor la conferinţe şi competiţii din străinătate.

Posibilităţi de angajare:

În urma competenţelor obţinute şi după promovarea examenelor de specialitate, Cu studiile şi cu toate examenele de specialitate absolvite, absolvenţii acestei specializări se pot angaja ca judecători, procurori, avocaţi, notari, consilieri juridici. Învăţământul juridic din cadrul facultăţii noastre îşi propune pregătirea absolvenţilor în aşa fel, încât ei să fie pregătiţi pentru examenul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, pentru a urma o carieră de judecător sau procuror, respetiv să fie pregătiţi pentru examenul de admitere în barourile de avocaţi.

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro