Magyar · Română · English

Pagina principală / Conferinţe, evenimente /

Problemele actuale ale dreptului european

Conferință internațională

Cluj-Napoca, 6–7 mai 2011

IMPORTANT:

  • pentru participanți, este obligatorie înregistrarea prealabilă până la data de 4 mai 2011, numărul locurilor fiind limitat datorită capacității sălilor de conferință (detalii și formular de înregistrare la sfârșitul acestei pagini)
  • prelegerile traduse simultan în limba română și cele prezentate în limba română sunt marcate în program

PROGRAM

6. mai 2011, vineri

14,00-15,00 Înregistrarea participanților (Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4)

15,00 - 16,15 DESCHIDEREA CONFERINŢEI ŞI ŞEDINTĂ PLENARĂ (se asigură traducere simultană în limba română)

Deschiderea conferintei (Dr. Emőd Veress)

Unitate în diversitate? Common Frame of Reference, mijlocul opţional al creării dreptului european al contractelor (prof. univ. dr. Miklós Király, Universitatea Loránd Eötvös, Facultatea de Drept, decan, Budapesta)

Recent case-law of the Court of Justice in the field of Public Procurement /Jurisprudenţa actuală a Curţii Europene de Justiţie în domeniul achiziţiilor publice/ (Dr. Jonathan Tomkin, Trinity College Dublin, Irish Center for European Law, director)

16,15-16,30 Pauză de cafea

SECŢIUNEA DE DREPT PUBLIC EUROPEAN
(lb. maghiară)
SECŢIUNEA DE DREPT PROCESUAL CIVIL EUROPEAN (lb. maghiară) SECŢIUNEA DE DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR (lb. română) SECŢIUNEA DREPTURILE MINORITĂŢILOR ŞI POLITICI MINORITARE 1 (lb. maghiară)

16,30-17,30

Efectele modificărilor privind conducerea interguvernamentală a Uniunii în privinţa funcţionării Uniunii (Dr. Tamás Kende, lector universitar, Universitatea Loránd Eötvös,  Facultatea de Drept, Budapesta)

Despre reglementarea mai bună şi jurisprudenţa (Dr. Tímea Drinóczi, conferenţiar universitar, şef de catedră, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept - Dr. Miklós Kocsis, asistent universitar, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept)


16,30-17,30

Rolul procedurilor complementare  în dreptul procesual civil european pentru valorificarea drepturilor (Dr. Mátyás Kapa, prorector, Şcoala Superioară de Afaceri Sándor Wekerle, Budapesta)

Efectele regelmentării europene a clauzelor contractuale abuzive privind drepturile procesuale civile naţionale (Dr. Zoltán Nemessányi, lector universitar, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept)

16,30-17,30

Procedurile transfrontaliere de insolvenţă – aspecte practice (Dr. Emőd Veress, lector universitar, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)

Dreptul la libera stabilire a societăților comerciale în dreptul european (drd. Lajos Imre, procuror, București)

16,30-17,30

Legea privind folosinţa limbilor din Slovacia: provincialism şi afaceri (Dr. Csongor István Nagy, lector universitar, Universitatea din Szeged, Facultatea de Drept

Minorităţi naţionale şi autonomie culturală (despre proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale) (Dr. Attila Varga, lector universitar, Universitatea Sapientia)

17,30-18,00 Pauză de cafea

18,30-19,30

Conceptul şi importanţa principiului ţarii de origine în reglementarea europeana a serviciilor audiovizuale (Zsolt Kokoly, lector universitar, Universitatea Sapientia)

Parlamentarizarea UE fără modificarea tratatelor (Dr. András Jakab, conferenţiar universitar, Universitatea Catolică Pázmány Péter, Facultatea de Drept, Budapesta)

18,30-19,30

Posiblităţile de dezvoltare a regelmentării în domeniul executării silite transfrontaliere în Uniunea Europeana (Dr. Viktória Harsági, conferenţiar universitar, şef catedră, Universitatea Catolică Péter Pázmány, Facultatea de Drept, Budapesta)

Viitorul dreptului procesual civil european şi efectele acestuia asupra ordinii juridice a statelor membre (Rikhárd Pantilimon, cadru didactic asociat, Universitatea Sapientia, avocat)

18,30-19,30

Contribuţia dreptului fiscal la realizarea obiectivelor Uniunii Europene (Dr. Radu Bufan, profesor universitar, Universitatea de Vest, Timişoara)

Finanţarea Uniunii Europene. Opţiunea României relativ la dezbaterile asupra Taxei Unice Europene (Dr. Ciprian Păun, lector universitar, Universitatea Babeş-Bolyai)

18,30-19,30

Minoritatea rroma în Uniunea Europeana – din punct de vedere juridic (Dr. Judit Mária Tóth, conferenţiar universitar, Universitatea din Szeged, Facultatea de Drept)

Tratatul de la Lisabona şi problematica drepturilor minorităţilor naţionale Czika Tihamér, doctorand, Universitatea din Pécs)

20,00 RECEPȚIE PENTRU PARTICIPANȚI, PETRECERE (CAFE KLAUSEN, str. Sextil Puscariu nr. 1)

7. mai 2011, sâmbătă

9,00-10,00 SESIUNE PLENARĂ 2 (se asigură traducere simultană în limba română)

Drepturi fundamentale asigurate de UE în analiza instanţei de la Strasbourg – speranţe şi îndoieli (Dr. Erzsébet Sándor, conferenţiar universitar, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept)

Development of Hungarian Copyright Law in the Perspective of Tendencies in the EU Legislation /Evoluţia drepturior de autor în Ungaria, în perspectiva tendinţelor reglementarilor UE (Dr. Tamás Nótári, conferenţiar universitar, Universitatea Reformată Gáspár Károli/Universitatea Sapientia)

10,00-10,30 Pauză de cafea

SECŢIUNEA DE DREPT PENAL EUROPEAN
(lb. maghiară)
SECŢIUNEA DE DREPT EUROPEAN AL AFACERILOR
(lb. maghiară)
SECŢIUNEA DREPTURILE MINORITĂŢILOR ŞI POLITICI MINORITARE 2
(lb. maghiară)

10,30-11,30

Dreptul penal al UE după Tratatul de la Lisabona (Dr. Gyula Fábián, conferenţiar universitar, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept)

Mandatul european de arestare (Dr. László Nánási, procuror şef din judeţul Bács-Kiskun)

 

 

10,30-11,30

Problemele actuale ale dreptului concurenţei al UE în privinţa rolului statului (Dr. Tihamér Tóth, conferenţiar universitar, Universitatea Catolică Péter Pázmány, Facultatea de Drept, Budapesta)

Dimensiunile libertăţii de stabilire în lumina cauzei VALE (Dr. Péter Metzinger, lector universitar,  Universitatea Reformată Gáspár Károli, Facultatea de Drept)

10,30-11,30

Societatea civilă minoritară maghiară din România şi Slovacia (Tünde Székely, preparator universitar, Universitatea Sapientia)

Diaspora – interpretari – politici publice (Dr. Barna Bodó, conferenţiar universitar, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)

11,30-12,00 Pauză de cafea 11,30-12,00 Pauză de cafea 11,30-12,00 Pauză de cafea

12,00-13,00

Noua reglementare europeana privind protecţia martorilor şi victimelor şi noul Cod de procedură penală din România (Hunor Kádár, doctorand, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept)


12,00-13,00

Problemele actuale ale procedurii insolvenţei (Dr. András Osztovits, conferenţiar universitar, Universitatea Reformată Gáspár Károli, Facultatea de Drept, judecător, Tribunalul Suprem, Ungaria)

Discuţii privind invocarea motivelor imperative (Hunor Burián, asistent universtiar, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)

12,00-13,00

Politici educaţionale şi dilemele acestora în învăţământul superior maghiar din Transilvania (Dr. Márton Tonk, conferenţiar universitar, decan, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)

Politici culturale comuniste în lumina învăţământului artistic maghiar din Transilvania intre 1944-1950 (Dr. János Kristóf Murádin, lector universitar, Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)

13,00-14,00 PRÂNZ (pentru lectori, Cafe Bulgakov, str. Inocențiu Micu Klein nr. 17)

14,00 - Excursie cu degustare de vinuri (pentru lectori, se vor vizita Salina Turda, Rimetea, Aiud)

Organizatori: Catedra de Ştiinte Juridice – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Catedra de Studii Europene – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Consiliul Judetean Harghita – Centrul Cultural Judetean Harghita, Asociaţia Forum Iuris

Sponsor: Fundaţia Bethlen Gábor, Asociația ErGo

Înregistrare prealabilă: până la data de 4 mai 2011 (descărcare formular de înregistrare).  Confirmarea participării se face în ordinea primirii formularelor de înscriere la conferință. Taxa de înscriere este de 50 de lei pentru jurişti şi 10 de lei pentru studenţi, şi poate fi achitată înainte de începerea conferinţei. Taxa cuprinde participarea la recepţia oferită vineri seara de organizatori, protocolul în timpul pauzelor, respectiv intrarea la petrecerea organizată vineri la Clubul Klausen.

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro