Magyar · Română · English

Pagina principală / Conferinţe, evenimente /

Provocările dreptului proprietăţii intelectuale în secolul XXI.

Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 4

3-4 noiembrie 2016

PROGRAM

4. noiembrie 2016.

10:00

Deschiderea conferinţei

10:15

Tamás Fézer (Univ. din Debrecen): Do the Math! - Copyright infringements and damages – prelegere în limba engleză

10:55

Péter Mezei  (Univ. din Szeged): Most recent developments in sampling - a new way of balancing copyright and fundamental rights – prelegere în limba engleză

11:35

Pauză de cafea

11:55

Johann Stan (European Patent Office, The Hague): Patents matter! An introduction to the European Patent Convention - prelegere în limba engleză

12:35

Marius Harosa (Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj): The computer code – an intellectual property or a real property? - prelegere în limba engleză

13:15

Tamás Nótári  (Universitatea Sapientia): The History of the Codification of Copyright Law in Hungary - An Overview - prelegere în limba engleză

14:00

Pauză de masă

Secţiune în limba română

Secţiune în limba maghiară

16:00

Ciprian Păun (Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj): Cesiunea drepturilor de autor. Aspecte fiscale

Balogh Zsolt György (Univ. Corvinus, Budapesta): A gazdasági adatok védelme [Protecţia datelor economice]

16:25

Ligia Cătuna, Teodora Blidariu (SCA “Ligia Cătuna & Asociaţii, Timişoara): Proprietarul proprietătii intelectuale. Câteva consideraţii pentru transferul mortis causa.

Vallasek Magdolna (Univ. Sapientia, Cluj): A zenei művek színpadi felhasználásának kérdései a román jogban [Aspectele utilizării scenice a operelor muzicale în dreptul român]

16:50

Gyula Fábián (Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj): Acțiunile în domeniul mărcilor în fața Tribunalului Uniunii Europene

Barta Judit (Univ. Miskolc): Az építészeti alkotások és tervek szerzői jogi kérdései a 21. századi Magyarországon [Aspecte de drept de autor privind operele și planurile de arhitectură în Ungaria secolului 21]

17:15

Pauză de cafea

17:30

Eugen Crişan (Univ. Sapientia, Judecătoria Cluj-Napoca ): Rolul percheziției informatice în probarea infracțiunilor contra drepturilor de proprietate intelectuală

Harkai István (Univ. Szeged): Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból [Monumente istorice reconstruite din perspectiva drepturilor de autor]

17:55

Hunor Kádár (Univ. Sapientia Cluj): Consecinţele pe planul dreptului penal ale utilizării aplicaţiilor de tip „BitTorrent”

Szalai Péter (Univ. Győr): A védjegy fogalmának változása az Európai Unió jogában [Evoluția termenului de „marcă” în dreptul Uniunii Europene]

18:20-18:45

Zsolt Kokoly (Univ. Sapientia Cluj): Cauza C-484/14 (Mc Fadden v Sony Music) - răspunderea furnizorilor wi-fi pentru încălcarea drepturilor de autor de către utilizatori

Kis Réka (Univ. Sapientia Cluj): A linkelés szerzői jogi drámája az EU-ban [Drama linking-ului în Uniunea Europeană]

19:00

Recepţie

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro