Magyar · Română · English

Pagina principală / Informaţii /

Plan de învăţământ

Planul de învățământ pentru anul universitar 2021-2022

 

Cod disciplină

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 1  (Anul I)

 

KBJJ0101

Teoria generală a dreptului

DF

5

2

1

-

E

KBJJ0131

Drept roman

DF

6

3

1

-

E

KBJJ0611

Drept constituțional și instituții politice I.

DF

6

2

2

-

E

KBJJ0941

Drept civil I: Teoria generală

DF

6

2

2

-

E

 

Discipline opţionale pachet I.

DS

4

2

1

-

C

KBJJ0231

Dreptul protecţiei minorităţilor naţionale

 

 

 

 

 

 

KBJJ0511

Drept comparat și sisteme de drept

 

 

 

 

 

 

KBSX0011

Educație fizică I.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Discipline opţionale pachet II.

DC

3

-

-

3

Vp

KBHB0021

Limbi moderne aplicate (germană) I.

 

 

 

 

 

 

KBHB0011

Limbi moderne aplicate (engleză) I.

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

31

11

7

4

22

 

KHT0021

Discipline facultative:

Istoria culturii I.

DC

2

2

 

 

C

KBHF0001

Etică și integritate academică

DC

2

1

 

 

C

 

Semestrul 2  (Anul I)

 

KBJJ0612

Drept constituțional și instituții politice II.

DS

6

2

2

-

E

KBJJ0091

Drept administrativ I.

DF

6

2

2

-

E

KBJJ0151

Drept civil II: Persoanele.

DF

5

2

2

-

E

KBJJ0621

Istoria statului și dreptului

DF

6

2

1

-

E

KBSX0012

Educație fizică II.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Discipline opţionale pachet III.

DS

4

2

1

-

C

KBJJ0640

Drepturile civile nepatrimoniale. Drepturile personalității

 

 

 

 

 

 

KBPK0041

Retorică

 

 

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet IV.

DC

3

-

-

3

Vp

KBHB0022

Limbi moderne aplicate (germană) II.

 

 

 

 

 

 

KBHB0012

Limbi moderne aplicate (engleză) II.

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

31

10

8

4

22

 

KHT0022

Discipline facultative:

Istoria culturii II.

DC

2

2

 

 

C

 

 

 

Cod disciplina

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 3  (Anul II)

 

KBJJ0092

Drept administrativ II.

DF

5

2

2

-

E

KBJJ0143

Drept civil III.: Drepturile reale

DF

5

3

2

-

E

KBJJ0171

Drept penal I. Partea generală 1.

DF

5

2

2

-

E

KBJJ0111

Drept internaţional public

DS

5

2

1

-

E

KBSX0013

Educaţie fizică III.

DC

1

-

-

1

A/R

KBJP0011

Practică de specialitate I.

DS

3

 

 

4

C

 

Discipline opţionale pachet V.

DS

4

2

1

-

C

KBJJ0371

Protecția internațională a drepturilor omului

 

 

 

 

 

 

KBJJ0281

Dreptul proprietăţii intelectuale

 

 

 

 

 

 

KBJJ0201

Criminologie

 

 

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet VI.

DC

3

-

-

3

Vp

KBHB0023

Limbi moderne aplicate (germană) III.

 

 

 

 

 

 

KBHB0013

Limbi moderne aplicate (engleză) III.

 

 

 

 

 

 

 

Total

31

11

8

8

27

KBJJ0901

Discipline facultative:

Istoria culturii juridice I.

DC

2

2

 

 

C

KBHB0031

Limbi moderne aplicate (franceză) I.

DC

3

 

 

2

Vp

 

Semestrul 4  (Anul II)

 

KBJJ0945

Drept civil V.: Teoria obligațiilor

DS

6

3

2

-

E

KBJJ0172

Drept penal II. Partea generală 2.

DF

5

2

2

-

E

KBJJ0144

Drept civil IV.: Dreptul familiei

DS

5

2

1

-

E

KBJJ0481

Dreptul Uniunii Europene

DS

4

2

1

-

E

KBSX0014

Educaţie fizică IV.

DC

1

-

-

1

A/R

KBJP0012

Practică de specialitate II.

DS

3

-

-

4

C

 

Discipline opţionale pachet VII.

DS

4

2

1

-

C

KBJJ0631

Drept constituțional comparat

 

 

 

 

 

 

KBJJ0431

Jurisdicţie europeană

 

 

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet VIII.

DC

3

-

-

3

Vp

KBHB0024

Limbi moderne aplicate (germană) IV.

 

 

 

 

 

 

KBHB0014

Limbi moderne aplicate (engleză) IV.

 

 

 

 

 

 

 

Total

31

11

7

8

26

KBJJ0902

Discipline facultative:

Istoria culturii juridice II.

DC

2

2

 

 

C

KBHB0032

Limbi moderne aplicate (franceză) II.

DC

3

 

 

2

Vp

 

 

 

 

Cod disciplina

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 5  (Anul III)

 

 

Drept civil VI. Contractele speciale (în lb. română)

DF

6

3

2

-

E

 

Drept penal III. Partea specială 1. (în lb. română)

DF

6

2

2

-

E

 

Drept procesual penal I. (în lb. română)

DF

5

2

2

-

E

 

Drept procesual civil I. (în lb. română)

DF

6

3

2

-

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri opţionale pachet IX.

Dreptul mass mediei, comunicării și al noilor tehnologii

Publicitatea imobiliară

DS

4

2

-

-

C

 

Cursuri opţionale pachet X.

Limbi moderne aplicate: engleză V.

Limbi moderne aplicate: germană V.

DC

3

-

-

3

Vp

 

Total

 

30

10

8

6

24

 

Semestrul 6  (Anul III)

 

 

Drept civil VII. Succesiuni (în lb. română)

DF

4

2

2

-

E

 

Drept procesual penal II (în lb. română)

DF

5

2

2

-

E

 

Drept procesual civil II. (în lb. română)

DF

5

3

2

-

E

 

Dreptul afacerilor I. Profesioniștii

DS

4

2

2

-

E

 

Drept penal IV. Partea specială 2. (în lb. română)

DF

5

2

2

-

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri opţionale pachet XI

Dreptul asigurărilor

Dreptul financiar și fiscal

DS

4

2

1

-

C

 

Cursuri opţionale pachet XII.

Limbi moderne aplicate: engleză VI.

Limbi moderne aplicate: germană VI.

DC

3

-

-

3

Vp

 

Total

 

30

12

10

6

28

 

 

 

Cod disciplina

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 7 (Anul IV)

 

 

Drept comercial II (în lb. română)

DS

6

2

2

-

E

 

Dreptul european al afacerilor

DS

6

2

2

-

E

 

Dreptul muncii și securității sociale I

DS

6

2

2

-

E

 

Dreptul concurenţei (în lb. română)

DS

5

2

2

-

E

 

Cursuri opţionale pachet XIII.

Dreptul sportului

Dreptul consumului

 

DS

4

2

-

-

C

 

Practică I. (judecătorii, tribunale, parchete, birouri de avocaţi, birouri notariale, firme de consultanţă juridică, agenţii, firme, primării, direcţii juridice şi ministere, etc.)

DS

3

0

0

3

C

 

Total

 

30

12

6

3

21

 

Semestrul 8  (Anul IV)

 

 

Drept internaţional privat

DS

2

2

1

-

E

 

Dreptul comerţului internaţional

DS

4

2

2

-

E

 

Criminalistică (în lb. română)

DS

4

2

2

-

E

 

Dreptul muncii și securităţii sociale II

DS

5

2

2

-

E

 

Cursuri opţionale pachet XIV.

Dreptul european al muncii

Dreptul transporturilor

 

DS

2

2

 

1

 

-

 

C

 

 

Practică II. (judecătorii, tribunale, parchete, birouri de avocaţi, birouri notariale, firme de consultanţă juridică, agenţii, firme, primării, direcţii juridice şi ministere, etc.)

DS

3

4 ore x 5 zile x 2 săpt.

C

 

Elaborarea lucrării de licenţă

DS

10

4 ore x 5 zile x 2 săpt.

C

 

Total

 

30

12

3

0

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro