Magyar · Română · English

Pagina principală / Informaţii /

Plan de învăţământ

Planul de învățământ pentru anul 2018-2019

 

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 1  (Anul I)

 

 

Teoria generală a dreptului

DF

5

2

1

-

E

 

Drept roman

DF

6

3

1

-

E

 

Drept constituţional și instituții politice I.

DF

6

2

2

-

E

 

Drept civil I.: Teoria generală

DF

6

2

2

-

E

 

Cursuri opţionale pachet I.

DS

4

2

1

-

C

 

Dreptul protecţiei minorităţilor naţionale

 

 

 

 

 

 

 

Drept comparat și sisteme de drept

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică I.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Discipline opţionale pachet II. (Limbi moderne aplicate: engleză, germană)

DC

3

-

-

3

Vp

 

Cursuri facultative

 

 

 

 

 

 

 

Istoria culturii I.

DC

2

2

-

-

C

 

Etică și integritate academică

DC

2

1

-

-

C

 

Total

 

35

14

7

4

22

 

Semestrul 2  (Anul I)

 

 

Drept constituţional și instituții politice II.

DS

6

2

2

-

E

 

Drept administrativ I.

DF

6

2

2

-

E

 

Drept civil: persoanele

DF

5

2

2

-

E

 

Istoria statului și dreptului

DF

6

2

1

-

E

 

Educaţie fizică II.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Discipline opţionale pachet III.

DS

4

2

1

-

C

 

Drepturile civile nepatrimoniale. Drepturile personalității

 

 

 

 

 

 

 

Retorică

 

 

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet IV. (Limbi moderne aplicate: engleză, germană)

DC

3

-

-

3

Vp

 

Cursuri facultative

 

 

 

 

 

 

 

Istoria culturii II.

DC

2

2

-

-

C

 

Total

 

33

12

8

4

22

 

 

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 3  (Anul II)

 

 

Drept civil III.: Drepturile reale (în lb. Română)

DF

6

2

2

-

E

 

Drept administrativ II. (în lb. Română)

DF

5

2

2

-

E

 

Drept penal I. Partea generală 1. (în lb. Română)

DF

5

2

2

-

E

 

Dreptul Uniunii Europene

DS

4

2

1

-

E

 

Educaţie fizică III.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Practică I.

DS

3

-

-

3

C

 

Discipline opţionale pachet V.

DS

4

2

1

-

C

 

Introducere în dreptul civil comparat

 

 

 

 

 

 

 

Protecţia internaţională a drepturilor omului

 

 

 

 

 

 

 

Drept constituțional comparat

 

 

 

 

 

 

Istoria Europei

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet VI. (Limbi moderne aplicate: engleză, germană)

DC

3

-

-

3

Vp

 

Cursuri facultative

 

 

 

 

 

 

 

Istoria culturii juridice I.

DC

2

2

-

-

C

 

Total

33

12

8

7

 

Semestrul 4  (Anul II)

 

 

Drept civil IV. Dreptul familiei (în lb. Română)

DS

4

2

1

-

E

 

Drept civil V.: Teoria obligațiilor (în lb. Română)

DF

5

2

2

-

E

 

Drept penal II. Partea generală 2. (în lb. Română)

DF

5

2

2

-

E

 

Dreptul financiar şi fiscal (în lb. Română)

DS

4

2

1

-

E

 

Criminologie

DS

2

2

-

 

E

 

Educaţie fizică IV.

DC

1

-

-

1

A/R

 

Practică II.

DS

3

-

-

3

C

 

Discipline opţionale pachet VII.

DS

4

2

1

-

C

 

Publicitatea imobiliară

 

 

 

 

 

 

 

Jurisdicţia europeană

 

 

 

 

 

 

 

Discipline opţionale pachet VIII. (Limbi moderne aplicate: engleză, germană)

DC

3

-

-

3

Vp

 

Cursuri facultative

 

 

 

 

 

 

 

Istoria culturii juridice II.

DC

2

2

-

-

C

 

Total

33

14

7

7

 

 

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

 

Semestrul 5  (Anul III)

 

 

Drept civil VI. Contractele speciale

DF

6

2

2

-

E

 

Drept penal III. Partea specială 1.

DF

6

2

2

-

E

 

Drept procesual penal I.

DS

5

2

2

-

E

 

Drept procesual civil I.

DS

5

2

2

-

E

 

Cursuri opţionale pachet IX.

DS

4

2

-

-

C

 

Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea și etica profesiilor juridice

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul asigurărilor

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri opţionale pachet X. (Limbi moderne aplicate)
Engleză V./Germană V.

DC

4

-

-

2

Vp

 

Total

 

30

10

8

2

 

Semestrul 6  (Anul III)

 

 

Drept civil VII. Succesiuni

DF

4

2

2

-

E

 

Drept procesual penal II

DS

4

2

2

-

E

 

Drept procesual civil II.

DS

4

2

2

-

E

 

Dreptul afacerilor I. Profesioniștii

DS

4

2

2

-

E

 

Drept penal IV. Partea specială 2.

DF

6

2

2

-

E

 

Cursuri opţionale pachet XI

DS

4

2

-

-

C

 

Protectia consumatorului în România şi UE

 

 

 

 

 

 

 

Infracțiuni în legi speciale

 

 

 

 

 

 

 

Drept notarial

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri opţionale pachet XII. (Limbi moderne aplicate)
Engleză VI./Germană VI.

DC

4

-

-

2

Vp

 

Total

 

30

12

10

2

 

 

DISCIPLINE

Tipul disciplinei

Credite

Nr. ore pe săpt.

Forma verific.

CURS

Sem.

Lab.

Semestrul 7 (Anul IV)

 

Drept comercial II.

DS

5

2

2

-

E

 

Dreptul european al afacerilor

DS

5

2

1

-

E

 

Drept internaţional privat

DS

5

2

1

-

E

 

Dreptul muncii

DS

5

2

1

-

E

 

Dreptul european şi român al concurenţei. Dreptul public al afacerilor

DS

4

2

-

-

E

 

Cursuri opţionale pachet XIII.

DS

4

2

-

-

C

 

Libera circulaţie a persoanelor şi dreptul migraţiei

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul insolvenţei

 

 

 

 

 

 

Practică I. (judecătorii, tribunale, parchete, birouri de avocaţi, birouri notariale, firme de consultanţă juridică, agenţii, firme, primării, direcţii juridice şi ministere, etc.)

DS

2

6 ore x 5 zile x 2 săpt.

C

 

Total

 

30

12

5

 

 

 

Semestrul 8 (Anul IV)

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul proprietăţii intelectuale

DS

4

2

1

 

E

 

Dreptul comerţului internaţional

DS

4

2

2

-

E

 

Dreptul mediului

DS

2

2

-

-

E

 

Criminalistică

DS

3

2

1

-

E

 

Dreptul securităţii sociale

DS

3

2

-

-

E

 

Cursuri opţionale pachet XIV.

DS

2

2

-

-

C

 

Dreptul sportului

 

 

 

 

 

 

 

Dreptul transporturilor

 

 

 

 

 

 

 

Practică II. (judecătorii, tribunale, parchete, birouri de avocaţi, birouri notariale, firme de consultanţă juridică, agenţii, firme, primării, direcţii juridice şi ministere, etc.)

DS

2

6 ore x 5 zile x 2 săpt.

C

 

Elaborarea lucrării de licenţă

DS

10

4 ore x 5 zile x 2 săpt.

C

 

Total

 

30

12

4

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro