Magyar · Română · English

Pagina principală / Profesori /

Prof. univ. dr. Emőd Veress

Discipline predate:

  • Drept civil (Universitatea Sapientia, limba de predare: română)
  • Drept comercial (Universitatea Sapientia, limba de predare: română)
  • Drept comercial  (Universitatea Babes-Bolyai, limba de predare: maghiară)

Domenii de cercetare:

  • Drept civil: teoria generală a obligațiilor, contracte speciale, armonizare legislativă în Uniunea Europeană în domeniul dreptului privat, moștenirea și liberalitățile
  • Drept procesual civil: reforma dreptului procesual civil, hotărârea judecătească, căile de atac, unificare legislativă europeană în domeniul dreptului procesual civil
  • Dreptul afacerilor: dreptul societăților comerciale, societățile pe acțiuni de tip deschis, piața de capital, autorități autonome și de reglementare și rolul lor în economia de piață, dreptul concurenței, rolul statului în economia de piață, piețe reglementate în Uniunea Europeană, achizițiile publice, procedura insolvenței, impozitare indirectă, armonizare legislativă în materia TVA, specificul executării silite în materie fiscală

Educație și formare:

  • licențiat în drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept (2002)
  • doctor în drept, Universitatea din Pécs, Facultatea de Drept (2006)
  • Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (2007)
  • masterat în drept, LLM (2009)
Lista publicaţiilor: pdf

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro