Magyar · Română · English

Pagina principală / Publicaţii /

Editura Forum Iuris

Editura Forum Iuris este editura științifică a Departamentului de Științe Juridice, cu profil juridic, economic și istoric. Scopul editurii este publicarea de cursuri universitare, manuale, tratate și monografii, susținând astfel proiectul educațional promovat de Universitatea Sapientia.

2019

 • 44. Kádár Hunor (szerk.): A magyar és a román büntetőeljárási törvénykönyv vitatott és problémás kérdései, 2019, ISBN 978-606-9061-12-1
 • 43. Sztranyiczki Szilárd: Román polgári jog. Dologi jogok. 3. kiadás, 2019 ISBN 978-606-9061-16-9
 • 42. Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat, 2019, ISBN 978-606-9061-10-7
 • 41. Kádár Hunor, Herke Csongor: A román és a magyar büntetőeljárás alapintézményei, 2019, ISBN 978-606-9061-09-1
 • 40. Emőd Veress: Drept comercial. Societatea pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată, 2019, ISBN 978-606-9061-08-4
 • 39. Eugen Crișan: Drept procesual penal. Note de seminar, 2019
 • 38. Ion Brad: Drept financiar și fiscal. Suport de curs, 2019, ISBN 978-606-9061-07-7
 • 37. Ion Brad: Drept administrativ. Suport de curs, 2019, ISBN 978-606-9061-06-0
 • 36. Szilárd Sztranyiczki: Dreptul familiei. Note de curs, 2019, ISBN 978-606-9061-05-3
 • 35. Eugen Crișan: Drept penal. Partea generală. Note de seminar, 2019
 • 34. Varga Attila: Román alkotmányjog (Drept constituțional român), 2019, ISBN 978-606-94697-3-6
 • 33. Vallasek Magdolna, Kokoly Zsolt, Kis Réka: Román szerzői jog (Dreptul român de autor), 2019, ISBN 978-606-94697-5-0
 • 32. Veress Emőd, Fegyveresi Zsolt, Pál Előd: Román társasági jog (Dreptul român al societăților), 2019, ISBN 978-606-94372-8-5
 • 31. Veress Emőd: Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete, 2. bővített kiadás, (Drept civil român. Teoria generală a obligațiilor, ed. 2-a completată) 2019, ISBN 978-606-9061-02-2
 • 30. Székely János: Román polgári jog. Az adásvétel és a csere (Drept civil român. Vânzarea și schimbul), 2019, ISBN 978-606-94372-7-8
 • Sztranyiczki Szilárd: Román polgári jog. Dologi jogok. 2. kiadás (în curs de publicare), 2019 ISBN 978-606-94697-1-2
 • Veress Emőd (szerk.): Istoria dreptului privat în Transilvania (în curs de publicare), 2019, ISBN 978-606-9061-00-8
 • Veress Emőd (szerk.): Constitutional History of Transylvania (în curs de publicare), 2019, ISBN 978-606-9061-01-5
 • Nótári Tamás: Expunerea și tactica retorică în pledoariile lui Cicero (în curs de publicare), 2019

2018

 • Veress Emőd (szerk.): Erdély jogtörténete (Istoria dreptului în Transilvania), 2018, ISBN 978-606-94513-9-7
 • Román Munkatörvénykönyv (fordította Vallasek Magdolna) (Codul muncii), 2018, ISBN 978-606-94372-9-2: letölthető pdf
 • Székely János: Román polgári eljárásjog, második bővített és kiegészített kiadás (Drept procesual civil român, ediția a 2-a), 2018, ISBN 978-606-94697-4-3
 • Veress Emőd: Román polgári jog. Általános rész, 3. kiadás  (Drept civil român. Partea generală, ed. 3), 2018, ISBN 978-606-94513-7-3
 • Sztranyiczki Szilárd: Román polgári jog. Az ingatlan-nyilvántartási jog (Drept civil român. Publicitatea imobiliară), 2018, ISBN 978-606-94697-0-5
 • Veress Emőd: Román polgári jog. A kötelmek általános elmélete (Drept civil român. Teoria generală a obligațiilor), 2018, ISBN 978-606-94372-5-4
 • Vallasek Magdolna: Román társadalombiztosítási jog (Dreptul român al securității sociale), 2018, ISBN 978-606-94372-1-6
 • Veress Emőd (szerk.): Mi történt velünk? Erdély 1918-2018. I. kötet. 1918-1965 (Ce sa întâmplat cu noi? Transilvania 1918-2018. vol. 1, 1918/1965), ISBN 978-606-94697-6-7
 • Sztranyiczki Szilárd, Kokoly Zsolt: Román polgári jog. Személyek (Drept civil român. Persoanele), 2018, ISBN 978-606-94372-2-3
 • Veress Emőd (szerk.), Avornicului Mihai, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Magánjogi alaptan (Introducere în dreptul privat), ISBN 978-606-94513-8-0
 • Veress Emőd: A részvény, mint értékpapír (Acțiunile, ca titluri de valoare), 2018, ISBN 978-606-94372-0-9
 • Székely János: Román polgári eljárásjog II (Drept procesual civil român II), 2018, ISBN 978-606-94372-6-1
 • Veress Emőd (szerk.): Arbitrability of Company Law Disputes in Central and Eastern Europe, 2018, ISBN 978-606-94372-3-0
 • Kádár Hunor: Román büntetőjog: különös rész. A személyek és a vagyon elleni bűncselekmények (Drept penal: partea specială. Infracțiunile contra persoanei și patrimoniuluiI, 2018, ISBN 978-606-94697-2-9
 • Kádár Hunor: Román büntető eljárásjog (Drept procesua penal român), 2018, ISBN 978-606-94697-7-4
 • Veress Emőd (szerk.): Post-Communist Restitution of Nationalised Property, 2018, ISBN 978-606-94372-4-7
 • Nótári Tamás: Jogtörténeti tanulmányok (Studii de istoria dreptului), 2018, ISBN 978-606-94697-9-8

2017

 • Veress Emőd: Román polgári jog. Általános rész, 2. kiadás (Drept civil român. Partea generală, ed. 2), 2017, ISBN 978-606-94513-0-4
 • Kádár Hunor: Román büntetőjog. Különös rész. A személyek elleni bűncselekmények (Drept penal. Partea spcială. Infarcțiunile împotriva persoanelor), 2017, ISBN 978-606-94513-3-5
 • Sztranyiczki Szilárd: Román polgári jog. Dologi jogok (Drept civil român. Drepturile reale), 2017, ISBN 978-606-94513-5-9
 • Székely János: Román polgári eljárásjog I (Drept procesual civil român I), 2017, ISBN 978-606-94513-4-2
 • Vallasek Magdolna: Román munkajog. Az egyéni munkaszerződés (Dreptul român al muncii. Contractul individual de muncă), 2017, ISBN 978-606-94513-1-1
 • Román Büntető törvénykönyv (Codul penal român), 2017, ISBN 978-606-94513-2-8
 • Román Polgári törvénykönyv (Codul civil român), 2. kiadás, 2017, ISBN 978-606-94513-6-6

2016

 • Románia Alkotmánya (Constituția României), 2016, ISBN 978-973-02089-4-8
 • Román Polgári törvénykönyv (Codul civil român), 2016, ISBN 978-973-02328-5-1
 • Veress Emőd: Román polgári jog. Általános rész (Drept civil. Partea generală), 2016, ISBN 978-973-02263-3-1
 • Veress Emőd, Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 (Învățământ juridic la Universitatea Bolyai 1945-1959), 2016, ISBN 978-973-02208-1-0
 • Emőd Veress (ed.): Multilingualism and Law, 2016, ISBN 978-973-02328-6-8

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro