Magyar · Română · English

Pagina principală / Viaţa ştiinţifică /

acum 9 ani

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

La editura C.H. Beck a fost publicat noul volum al domnului Emőd Veress: Drept civil. Teoria generală a obligațiilor.

Profesorul de drept civil de la Universitatea din Iași, Matei Cantacuzino (1855-1925) întârzia de la un examen. Studenții au trimis acasă la profesor pe colegul lor, Ion Valjan, cine urma să devină celebru avocat și scriitor, ca să anunțe pe profesor că este așteptat de mult timp. "E vremea trandafirilor și toată grădina a înflorit. Cum o să părăsească colțișorul acela fermecat, ca să asculte ce îngăimează lumea aceasta minoră? ... Deschid portița de la grădină cu sfială și mă apropii binișor de casă. Din salon se aud accentele unei melodii cunoscute, conu' Matei cântă la pian La Chanson de Solveig. Pot să-l întrerup? Cântă așa de frumos... Cântecul acesta de o melancolie stranie, învăluit în ceața nordului, m-a prins și pe mine. Îl ascult până la sfârșit și pornesc îndărăt tulburat, răscolit, zguduit de o revelație. Doamne! Ce minunat se împletește muzica cu Dreptul civil! Abia acum înțeleg de ce se succedă atât de armonios gândurile și frazele acestui profesor când desprinde din litera rece a legii sensul unei instituții..."

Sper ca și această modestă carte să transmită splendoarea dreptului civil.

Elementele de noutate ale prezentei cărți decurg din intenția mea de a realiza un curs sintetic și sistematizat, după modelul manualelor de acest tip din occident. Totodată am urmărit regândirea acestei materii în conformitate cu sistemul monist al dreptului privat, intenționând să cercetez atât obligațiile de drept comun, dar și obligațiile profesionale și de consum.

Având în vedere gradul foarte mare de abstractizare al dreptului civil al obligațiilor, am dorit de asemenea integrarea practicii la o intensitate mai ridicată decât în cazul cursurilor sau manualelor precedente, facilitând înțelegerea teoretică a instituțiilor dreptului civil și prin analiza multor probleme de ordin practic.

În limitele date de un curs introductiv în studiul teoriei generale a obligațiilor, am încercăt să punctez și unele opinii științifice noi.

Pentru a finaliza prezenta carte, am beneficiat de o prețioasă susținere științifică din partea unor instituții și colegi. În categoria instituțiilor, unde am putut efectua stagii de cercetare și documentare, trebuie neapărat să menționez Universitatea din Turin (Italia), Universitatea Eötvös Loránd (Ungaria) și Universitatea de Științe Economice din Viena (Austria). Fiecare dintre aceste instituții dispune de o bibliotecă formidabilă.

Totodată mulțumesc domnului coleg János Székely pentru valorosul ajutorul dat pentru finalizarea textului acestei lucrări.

Sper că această carte va fi dezvoltată și completată în viitor, astfel aștept cu sinceră recunoștință orice propunere de îmbunătățire.

Autorul

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro