Magyar · Română · English

Pagina principală / Despre noi /

2024-07-18 14:08:15

Istoria învâţământului juridic din Cluj-Napoca

Începuturile învăţământului juridic superior clujean datează din secolul XVIII - în 1774 este înfiinţată Facultatea de Drept în cadrul Colegiului Academic Universitar, o instituţie de învăţământ cu rang de universitate, fondată de împărăteasa Maria Tereza în baza fostei Academii Iezuite.

Secolele XVIII-XIX nu nu au favorizat crearea unui climat favorabil pentru statornicirea activităţii didactice la nivel de învăţământ juridic superior: după o scurtă perioadă (1774-1784) de funcţionare sub formă de facultate cu trei catedre cu predare în limbile germană şi latină, împăratul Iosif al II-lea i-a retras instituţiei calitatea universitară. Astfel, până în 1848, cursuri de drept de doi ani au funcţionat în cadrul Liceului Regal Romano-Catolic, la Colegiul Reformat şi la Colegiul Unitarian din Cluj. După o perioadă de întrerupere, studiile de drept au fost reluate în 1863, odată cu înfiinţarea Academiei de Drept, cu predare în limba maghiară.

Înfiinţarea Universităţii Franz Iosif în anul 1872 marchează începutul unei noi etape în evoluţia învăţământului juridic clujean: academia de drept este înglobată în structura noii instituţii, iar fostul director al Academiei de Drept devine chiar primul rector al universităţii clujene. Studiile universitare durează 4 ani şi se finalizează cu obţinerea diplomei de doctor în drept şi în ştiinţe ale statului. În perioada 1872-1918, Facultatea de drept şi ştiinţe ale statului dispune de cel mai mare număr de studenţi înscrişi.

După 1918, corpul profesoral şi o parte dintre studenţii Universităţii Franz Iosif se refugiază în Ungaria, unde instituţia îşi va continua activitatea la Szeged, păstrându-şi în structura sa Facultatea de Drept. În acelaşi timp, la Cluj, patrimoniul universităţii este preluat de Universitatea „Ferdinand" care va avea la fel în structura sa o Facultate de Drept, dar cu predare în limba română. Din 1934, Academia de Drept din Oradea va fi integrată în structura Facultăţii de Drept a Universităţii „Ferdinand" din Cluj. În 1940, Universitatea „Ferdinand" se refugiază la Sibiu, iar Universitatea „Franz Iosif" revine la Cluj. După încheierea războiului, din 1945 ambele instituţii de învăţământ îşi vor continua activitatea la Cluj, în baza decretului regal. Astfel, în perioada 1945-1959, la Cluj vor funcţiona paralel două Facultăţi de Drept, una cu predare în limba română şi una cu predare în limba maghiară. Din 1948 însă, odată cu reforma învăţământului de tip sovietic, calitatea învăţământului juridic este grav periclitat: durata studiilor este redus la 3 ani, curricula este umplută cu discipline ideologice, cele două facultăţi fiind chiar rupte din structura universităţii lor în perioada 1951-1953 şi reunite într-un Institut de Ştiinţe Juridico-Economice. În 1959, Comitetul Central al PCR dispune unificarea Universităţii „Babeş" (cu predare în limba română) şi a Universităţii „Bolyai" (cu predare în limba maghiară), iar în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" va funcţiona o singură Facultate de Drept, cu predare în limba română. După 1989, la Facultatea de Drept a UBB sunt introduse la admitere locuri separate pentru studenţii aparţinând minorităţilor etnice, fără a se constitui însă linie de studiu maghiară. În perioada 1990-2001, sunt înfiinţate mai multe universităţi private în urbea clujeană, având în structura lor şi facultăţi de drept.

În 2010, Universitatea Sapientia introduce în oferta sa educaţională specializarea DREPT - nivel licenţă, cu predare în limbile română (discipline fundamentale) şi maghiară (discipline complementare).

Prima carte juridică în limba maghiară tipărită în Ardeal: culegrea de drept a lui István Werbőczy a fost publicată în Cluj, în anul 1571.

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro