Magyar · Română · English

Pagina principală /

Grosschmid Béni Working Papers

2015/1

2015/1

Kádár Hunor: A tárgyalást előkészítő eljárás (procedura de cameră preliminară) hiányosságainak rövid bemutatása és a jogintézmény vizsgálata a Románia Alkotmánya, illetve az Emberi Jogok Európai Egyezménye által biztosított alapvető eljárási garanciák érvényesülése tekintetében (Procedura de cameră preliminară în lumina noului cod de procedură penală)

06.08.2015

 
2015/2

2015/2

Székely János - Sztranyiczki Szilárd: Az ingatlan jelzálog és a telekkönyv szabályozásának újdonságai Románia új Polgári törvénykönyvében (Noutăţi privind ipoteca imobiliară şi reglementările cărţii funciare în noul Cod Civil al României)

06.08.2015

 
2015/3

2015/3

Kádár Hunor: Gondolatok az előzetes letartóztatásról az új Büntetőeljárási Törvénykönyv és az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében (Discuţii privind arestul preventiv în lumina noului Cod Penal şi a Convenţiei Eropene a Drepturilor Omului)

06.08.2015

 
2015/4

2015/4

Sztranyiczki Szilárd: Telekkönyi kiigazítási lehetőségek az új román Polgári törvénykönyv szerint (Posibilităţi de rectificare a cărţii funciare în acord cu noul Cod Civil)

06.08.2015

 
2014/1

2014/1

Tamás Nótári: Adalékok Marton Géza büntetőjogi munkásságához (Noi consideraţii privind activitatea ştiinşţifică în dreptul penal a lui Marton Géza)

15.09.2014

 
2014/2

2014/2

Zsolt Kokoly: A joghatóság megállapítási kritériumainak fejlődése az uniós médiaszabályozásban (Evoluția criteriilor de stabilire a jurisdicției în dreptul audiovizual al UE)

15.09.2014

 
2014/3

2014/3

Emőd Veress: Új Polgári törvénykönyv Romániában - a monista magánjogra való áttérés nehézségei (Noul Cod civil - greutățile tranziției spre dreptul privat monist)

15.09.2014

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro