Magyar · Română · English

Pagina principală / Conferinţe, evenimente /

CEPIL: Probleme actuale ale aplicării dreptului internațional privat european în România

19 martie 2021.

Conferință online.

Programul conferinței:

15:00 - Deschiderea lucrărilor conferinței

Secțiunea 1

15:10 - Prescripția dreptului de a obține executarea silită în cazul hotărârilor judecătorești străine

Conf. univ. dr. Adrian Circa

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept

15:30 - Legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de autor conform Regulamentului Roma II, în lumina provocărilor lumii digitale

Asist. univ. drd. Laczkó Réka

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Juridice

15:50 - Certificatul european de moștenitor - eliberare, conținut și efecte. Probleme practice. Relația cu certificatul național de moștenitor

Prof. univ. dr. Dan Andrei Popescu, notar public

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

16:10 - Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012

drd. Maria Ofelia Creța, judecător

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Curtea de Apel Alba Iulia

16:30 - Discuții (20 min)

16:50 - Pauză (20 de minute)

Secțiunea a 2-a

17:10 - Delegarea și detașarea. Dimensiuni de drept internațional privat european

Lect. univ. dr. Vallasek Magdolna

Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Juridice

17:30 - Normele de drept internațional privat ale UE și aplicarea lor în câmpul dreptului familiei în jurisprudența instanțelor române

Lect. univ. dr. Székely János, avocat

Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Juridice

Baroul Satu Mare

17:50 - Interacțiuni între normele dreptului internațional privat în câmpul reglementării domeniului audiovizual

Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt

Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Juridice

18:10 - Insolvența transfrontalieră

Prof. univ. dr. Veress Emőd

Universitatea „Sapientia" din Cluj-Napoca, Departamentul de Științe Juridice

18:30 - Discuții (20 de minute)

18:50 - Închiderea lucrărilor conferinței

Înregistrare participanți: https://forms.gle/MTYecCxmKDZPoF2E7

Lucrările conferinței se vor desfășura prin utilizarea platformei online Google Meet,

la următorul link: https://meet.google.com/wqd-zztp-wwi

 

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro