Magyar · Română · English

Pagina principală / Conferinţe, evenimente /

Seminar despre codificarea dreptului privat

Noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă

Cluj-Napoca, seminar, 25-26 martie 2011

INVITAŢIE

Catedra de Ştiinţe Juridice a Universităţii Sapientia Vă invită la seminarul CODIFICAREA DREPTULUI CIVIL ŞI A PROCEDURII CIVILE ÎN ROMÂNIA (25–26 martie 2011, Cluj-Napoca, Casa Bocskai, str. Matei Corvin nr. 4., sala Óváry). Pentru participare Înregistrarea prealabilă a participanţilor este obligatorie, numărul locurilor fiind limitat.

PROGRAM

25. martie 2011, vineri

16,00-17,30 Lansare de cărţi

17,30-18,00 Pauza de cafea

18,00-20,00 Program ştiinţific, secţiunea 1. (prelegeri în limba maghiară)

Dr. Emőd Veress: Viitorul dreptului comercial, din punctul de vedere al Noului Cod Civil (A kereskedelmi jog jövője, tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre)

Dr. Tamás Nótári: Codificarea dreptului societăţilor comerciale în ţările europene (A társasági jog kodifikációja az európai országokban)

Dr. Attila Varga: Reglementarea persoanelor în Noul Cod Civil (A személyek szabályozása az új Polgári törvénykönyvben)

János Székely: Reglementarea drepturilor reale în Noul Cod Civil (A dologi jogok szabályozása az új Polgári törvénykönyvben)

20,00 Bufet suedez pentru participanţii înregistraţi

26. martie 2011, sâmbătă

10,00-12,00 Program stiintific, sectiunea a 2-a  (Noul Cod de procedura civila; prelegeri in limba romana)

 

Dr. Emőd Veress: Intervenția voluntară și intervenția forțată

Dr. Szilárd Sztranyiczki: Elemente de noutate privind instituţia recursului şi asistenţa juridică în recurs

Drd. Rikhárd Pantilimon: Reglementările Noului Cod de procedură civilă privind procedura executării silite

12,00-13,00 Bufet suedez pentru participanţii înregistraţi

 

13,00-15,30 Program ştiintific, secţiunea 3. (Noul Cod civil; prelegeri în limba maghiară şi română)

Drd. Kokoly Zsolt: Reglementarea persoanelor juridice în dreptul internațional privat în lumina noului Cod civil (A jogi személyekre vonatkozó rendelkezések az új Polgári törvénykönyv nemzetközi magánjogi könyvében)

Drd. Hunor Burian: Reglementarea prescripției extinctive în noul Cod civil (Az elévülés szabályozása az új Polgári törvénykönyvben)

Dr. Virgil Voicu: Reglementarea „vieții familiale” în Noul Cod Civil

Drd. Hunor Burian: Fiducia în lumina noului Cod civil (Bizalmi vagyonkezelés az új Polgári törvénykönyv fényében)

Organizatori: Fundaţia Sapientia Hungariae, Asociaţia Forum Iuris, Catedra de Ştiinte Juridice a Universităţii Sapientia

Sponsor: Fundaţia Bethlen Gábor

Data limită pentru înregistrarea participanţilor este de 18. martie 2011. Numărul locurilor este limitat! Taxa de participare este de 50 de lei pentru jurişti şi 10 lei pentru studenţi. Taxa de participare se va achita la faţa locului înaintea începerii conferinţei. Taxa de participare include contravaloarea bufetului suedez din zilele de vineri şi sâmbătă, a pauzelor de cafea, respectiv a mapei conferinţei.

Formular de înscriere

 

© 2011 Drept, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro